Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan alennettavaksi yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä.
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan kumpaakin
0,4 prosenttiyksikköä.

Leave a comment