Koronakriisi ja yritysten talouden tukeminen

Koronakriisi ja yritysten talouden tukeminen
Tilanne 22.3.2020

Tässä käyttöösi kooste taloudellisista tukitoimista, joita valtiovalta ja eri instituutiot ovat tähän mennessä julkaisseet. Tiedot olemme koonneet muun muassa verottajan, Finnveran, Business Finlandin, ELY- keskusten, Suomen Yrittäjien ja työeläkeyhtiöiden julkaisuista – heidän kotisivuiltaan löydät myös lisätietoa ja päivityksiä mahdollisista uusista koronatoimista. 

1) Verottaja 

 • Mahdollisuus saada maksuohjelma helpotetuin ehdoin, jos maksuohjelmaa haetaan 25.3. tai sen jälkeen mutta viimeistään elokuun lopussa 2020.
 • Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn. Korko tulee olemaan 4 % helpotetussa järjestelyssä (lakimuutos on vireillä) ja ensimmäinen maksuerä olisi vasta 3 kk päästä
 • Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
 • Ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Ennakkoverojen muutos helppo ja nopea tehdä yrityksen OmaVerossa.
 • Veroilmoituksiin voi pyytää lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen,jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa. Jos annat veroilmoituksen myöhässä: Kun sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, voit pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä.
 • Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta voit kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä. Myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä erityisestä syystä, esimerkiksi, jos ilmoittaminen on estynyt sairastumisen vuoksi.

2) Finnveran rahoitusta ja nykyisen rahoituksen uudelleenjärjestelyä – haku pankin kautta 

 • Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen yrityksissä aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin.
 • Uutta rahoitusta Finnvera toteuttaa pk-yrityksille tässä poikkeustilanteessa takauksin, jolloin yrittäjä on ensin yhteydessä pankkiin ja pankki hakee takauksen yrityksen puolesta Finnverasta. Finnvera käsittelee takaushakemuksen nopealla prosessilla. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.
 • Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa johtuen Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä Finnveran rahoitustuotteista on käytössä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk- takaus sekä Finnvera-takaus.

3) Pankit 

 • Kuten edellä todettiin, Finnveran rahoitustuki kanavoidaan pankkien kautta.
 • Lisäksi pankkisektori on indikoinut, että pankeissa suhtaudutaan ymmärtäväisesti joustotarpeisiin olemassa olevien lainojen maksujen suhteen. Pankkiin kannattaa olla varhain yhteydessä, jotta mahdolliset maksujen lykkäykset saadaan sovittua ajoissa ennen seuraavia eräpäiviä ja saadaan nopeasti helpotusta kassavirran haasteisiin.

4) Business Finland 

 • Liiketoiminnan kehitysavustus häiriötilanteissa
  Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua,
  joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin, eli matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä myös kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 150 miljoonaa euroa.Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:
 • Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
 • Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
 • Muutokset käynnissä olevissa projekteissa
  Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.

5) ELY-keskukset 

ELY-keskuksille myönnetään 50 miljoonaa euroa yritysten kehittämisavustuksiin. Lisärahoituksella tuetaan pk-yrityksiä (ml. toiminimiyrittäjät) jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Avustus on käytettävissä koko maassa. Tavoitteena on käynnistää avustuksen haku viikolla 13 erillisellä hakuilmoituksella ELY-keskusten verkkosivuilla. Lisäksi ELY-keskukset nopeuttavat tukien maksatuksia. 

6) Eläke-yhtiöt 

 • Joustoja eläkemaksujen suorittamiseen
  Sosiaali- ja terveysministeriö on 19.3.2020 vahvistanut työeläkeyhtiöiden hakeman poikkeussäännön TyEL:n ja YEL:n vakuutusehtoihin maksujoustojen mahdollistamiseksi. Poikkeussäännös koskee aikavälillä 20.3.2020 – 30.6.2020 erää ntyviä laskuja, joille voidaan sopia 3 kk pidemmästä maksuajasta. TYEL-maksuista voi saada 3 kk maksuaikaa ilman viivästyskorkoja – pyyntö tulisi tehdä vasta kun sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt asiasta virallisen päätöksen. 
 • Alennuksia TyEL-maksuihin
  Hallitus hyväksyi perjantaina 20.3.2020 työmarkkinajärjestöjen esityksen yksityisen sektorin työnantajien työeläkemaksujen tilapäisestä alentamisesta. 2,6 prosenttiyksikön alennus toteutetaan viimeistään kesäkuussa ja se on voimassa vuoden loppuun saakka.
 • TyEL-takaisinlainaus
  Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Olemassa olevien lainojen maksuohjelmiin on todennäköisesti saatavissa helpotuksia – virallista ilmoitusta tästä ei vielä ole mutta todennäköisesti joustoja on neuvoteltavissa.
 • Eläkeyhtiöt vuokraisäntinä
  Eläkeyhtiöt ovat kiinteistösijoitustensa kautta merkittäviä vuokralleantajia Suomessa. Yhtiöt ovat indikoineet selvää valmiutta vuokramaksujen uudelleenjärjestelyyn tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Toki esimerkiksi maksujen lykkäyksestä tulee erikseen neuvotella ja sopia vuokralaisen ja vuokralleantajan välillä.

7) Teollisuussijoitus

Valtio-omisteinen Suomen Teollisuussijoitus Oy on varautunut jatkorahoittamaan sijoitusten kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden kanssasijoittajien kanssa ja on myös valmiudessa ottaa käyttöön yrityksille suunnatun vakautusrahoitusohjelman, jolla vahvistetaan yritysten rahoitusasemaa yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.
____

Olemme valmiudessa auttamaan sinua ja yritystäsi tässäkin haastavassa tilanteessa. Jokaisen yrityksen tilanne ja lähtökohta on omanlaisensa yksilöllinen kokonaisuus – voimme auttaa esimerkiksi hahmottamaan tulevaa kassavirtatilannettasi ja valitsemaan tehokkaimmat toimet tilanteen helpottamiseksi.
Ole siis kaikin mokomin
yhteydessä milloin vain!

Tsemppi terveisin!

Sami Olli
[email protected]
+358 50 5995341

Harri Näivö
[email protected]
+358 40 9030 270

OTA YHTEYTTÄ

Seuraa myös somessa:
https://www.instagram.com/cdyhtiot/

https://www.facebook.com/cdyhtiot/

 

Leave a comment

Pyydä tarjous palveluistamme

Kiitos viestistäsi, otamme sinuun yhteyttä pikimmiten !

Jokin meni pieleen, ole ystävällinen ja yritä uudelleen, kiitos !