Kaupparekisteri muistuttaa yrityksen edunsaajatiedoista

Muistathan! Yrityksen edunsaajatiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin – ilmoitusaika on heinäkuun alkuun

EU-direktiivien myötä yrityksille on syntynyt velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä aikavälillä 1.7.2019-1.7.2020. Jatkossa edunsaajamuutokset on myös päivitettävä kaupparekisteriin.

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa yli 25% yhtiön osakkeista tai käyttää yli 25% äänivaltaa yhtiössä tai muutoin (esimerkiksi osakassopimuksen perusteella) omaa määräysvallan yrityksessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Velvoite koskee myös avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, jos edunsaajana on muu kuin yhtiön yhtiömies. Kaupparekisteri ilmoittaa että toiminimien, asunto-osakeyhtiöiden ja yhdistysten elämää on helpotettu jättämällä heidät tämän ilmoitusvelvoitteen ulkopuolelle.

PS: Muistithan myös, että osakeyhtiölaki velvoittaa yhtiötä ylläpitämään saatavilla olevaa osakasluetteloa yhtiön osakkaista ja osakkeista? Osakasluettelovelvoitteen kuntoon saattaminen ja päivitys olisi luontevaa ja tehokasta tehdä samalla, kun yhtiössä laaditaan edellä mainitut edunsaajailmoitukset.

Meiltä saat lisätietoa ja apua ilmoituksen tekemiseen! Ota yhteyttä

Tuu mukaan myös somessa:
https://www.instagram.com/cdyhtiot/

https://www.facebook.com/cdyhtiot/

Leave a comment

Pyydä tarjous palveluistamme

Kiitos viestistäsi, otamme sinuun yhteyttä pikimmiten !

Jokin meni pieleen, ole ystävällinen ja yritä uudelleen, kiitos !