PALVELUT

Palvelupakettimme

Simppeli

Soveltuu yrittäjälle jolla on vain muutamia tositteita kuukausittain ja haluaa vain lakisääteiset kirjanpitopalvelut. Palveluun kuuluu myös yritykselle nimetty oma vastuuhenkilö, jonka kanssa asiointi on mukavaa.

Kätevä

Soveltuu yrittäjälle joka haluaa helpon tavan ulkoistaa taloushallinnon perusrutiinit ja tiedon siitä mihin yrityksen talous on menossa. Palveluun kuuluu myös yritykselle nimetty oma vastuuhenkilö, jonka kanssa asiointi on mukavaa.

Laaja

Soveltuu suuremmallekin yritykselle, joka haluaa tehokkaan tavan ulkoistaa taloushallinnon perusrutiinit ja ajantasaisen tiedon yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Palveluun kuuluu myös yritykselle nimetty oma vastuuhenkilö, jonka kanssa asiointi on mukavaa.

Kustom

Yrityksen tarpeiden mukaisesti räätälöitävä kokonaisuus. Sopii kaikenkokoisille yrityksille. Palveluun kuuluu myös yritykselle nimetty oma vastuuhenkilö, jonka kanssa asiointi on mukavaa.


ASIAKKAILLE RATKAISUJA

CASE 1 Kuljetusala

Yritys käytti hinnoittelussaan alue- ja asiakaskohtaista hinnoittelua. Hinnoittelu oli rakennettu luomalla samoista tuotteista aluekohtaiset versiot.

Tuoterekisteri sisälsi useita satoja tuotteita. Tästä aiheutui virheitä ja turhaa työtä laskutuksessa. Lisäksi vuosittaiset hintojen päivitykset olivat hyvin työläitä.

Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön uusi järjestelmä jossa hinnoittelu voitiin rakentaa hinnastojen pohjalta. Tuoterekisteri kutistui murto-osaan ja näin laskutus & hinnastojen muutokset helpottuivat huomattavasti.


CASE 2- Maanrakennus

Yrityksellä oli samaan aikaan useita työmaita. Työmaakohtaisten tuottojen, kustannusten ja kannattavuuden seuranta oli hyvin hankalaa. Rakentamisilmoitusten laatiminen ja seuranta oli työlästä.

Siirryttiin käyttämään projektikohtaista seurantaa. Aloimme kirjaamaan kaikille kuluille ja tuotoille projektitunnukset. Tämän avulla alettiin saamaan tarkka tuotto työmaakohtaisesti. Lisäksi viranomaisilmoitusten laatiminen helpottui.


CASE 3- Kuljetusala

Omistusjärjestelyissä yrittäjät ja rahoittaja olivat valinneet jatkon kannalta kehnon reitin ja tästä aiheutui sekä rahoitukseen että verotukseen suuria paineita.

Kokoonnuimme tarkastelemaan rahoitusta ja tuloksen kehitystä ja yhdessä laadimme suunnitelman muutaman vuoden kehitystoimille.

Muutosten avulla pienten palveluiden laskuttaminen tehostui merkittävästi. Asiakasyritys kasvoi hyvin kannattavasti ja yhteisten suunnitelmien perusteella ko. yhtiö kehittyi menestyväksi liiketoiminnaksi.