Yrityksen edunsaajatiedot ilmoitettava kaupparekisteriin

Hei! Hyvää syyskuuta CDY:stä! Tiesitkö? Uusi velvoite: Yrityksen edunsaajatiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin – ilmoitusaika on jo alkanut EU-direktiivien myötä yrityksille on syntynyt velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä aikavälillä 1.7.2019-1.7.2020. Jatkossa edunsaajamuutokset on myös päivitettävä kaupparekisteriin. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka suoraan tai välillisesti omistaa yli 25% yhtiön osakkeista tai…

Read More